×

Barnehageplass hos oss

Alle er velkommen til å søke barnehageplass hos oss. Vi følger våre vedtekter og opptakskriterier for tildeling av barnehageplass. Det er ett hovedopptak i året, i tillegg til løpende opptak ved ledighet. 

Prisen på barnehageplass er den samme som nasjonal makspris for foreldrebetaling: 3 315 per måned fra og med 1. januar 2022 og kroner 3 050 per måned fra 1. august 2022.

Les mer om søskenmoderasjon og retten til redusert foreldrebetaling på Sandefjord kommune.

I tillegg tar vi betalt for matpenger: 340,- pr mnd.

Det er 1 måneds oppsigelse i barnehagen. 

Mer informasjon finnes i vedtekene og årsplan.

 

Hovedopptaket

Vi tar inn nye barn fra 15. august 2021. 

Søknadsfristen for hovedopptaket i august er 1. mars 2021.

Sandefjord kommune har samordnet opptak og du søker på samme måte i alle de kommunale og private barnehagene. 

Klikk her for å komme til søknadsskjema 

Klikk her for å lese mer om hvordan du søker barnehageplass, retten til barnehage plass og tilbud. https://www.sandefjord.kommune.no/Barn-og-unge/Barnehage/soke---barnehageplass/#heading-h3-3 

 

Ledig kapasitet

Løkka barnehage tar inn nye barn fortløpende ved ledig kapasitet.