×

Vårt verdigrunnlag

Vår visjon er «gode opplevelser i hverdagen». 

For å oppnå gode opplevelser i hverdagen og for å være en så god barnehage som vi til enhver tid ønsker å være er dette viktige verdier for oss:  

Omsorg og trygghet

 • ·        Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagen.
 • ·        Rutinene skal skape trygghet for barn og voksne.
 • ·        Personalet skal jobbe for å ha et godt og stabilt miljø.
 • ·        Barna skal få muligheten til å medvirke i fellesskapet og innholdet i barnehagen.
 • ·        Tydelige voksne som setter grenser for barna.

Likeverd og likestilling

 • ·        Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskapet i alle aktiviteter i barnehagen.
 • ·        Foresatte skal oppleve at barnehagens personale er samarbeidsvillige. 

Respekt for menneskeverdet og naturen

 • ·        Vi legger vekt på god folkeskikk og er høflige mot hverandre.
 • ·        Vi tilrettelegger for gode opplevelser og lek ute og inne. 
 • ·        Vi ser på ulikhetene hos hverandre som en ressurs/ressurser.

Livsmestring og helse – fysisk og psykisk helse

 • ·        Personalet skal fremme barnas psykiske og fysiske helse gjennom anerkjennende relasjoner og gode opplevelser med mat og friluftsliv.
 • ·        Personalet skal jobbe med å utvikle barnas sosiale kompetanse. 

Humor og glede

 • ·        Humørfylte, engasjerte og faglige voksne som er tilstede for barna.
 • ·        Alle skal oppleve at de møter et hyggelig, blidt og humørfylt miljø.
 • ·        Vi skal være positive og rause med hverandre.
 • ·        Vi byr på oss selv og inspirerer til tull og tøys.